Перспективний план розвитку гімназії на 2012-2016 р.р. завантажити
Статут гімназії  завантажити
Стан організації навчального процесу 
Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту» 2013-2014 навчальний рік розпочинається 2 вересня святом — День знань — і закінчується не пізніше 24 травня проведенням навчальної практики, підсумкового оцінювання і державної підсумкової атестації навчальних досягнень учнів. Навчальні заняття організовуються за семестровою системою : I семестр - з 1 вересня по 28 грудня, II семестр - з 14 січня по 24 травня. Впродовж навчального року для учнів проводяться канікули: орієнтовно, осінні з 28 жовтня по 03 листопада ; зимові з 29 грудня по 13 січня, весняні з 08 по 14 квітня. Раді гімназії за погодженням з відділом освіти надається право зміни термінів канікул. Навчальний план гімназійних класів розрахований на п'ятиденний режим роботи. Навчальні екскурсії та навчальна практика учнів 1-4 класів з 27 по 30 травня, 5-8 та 10 класах - з 27 травня по -7 червня. Державна підсумкова атестація навчальних досягнень учнів проводиться в 4-х класах - з 13 по 21 травня, в 9-х класах - з 28 травня по 11 червня, в 11-х класах - з 27 по 31 травня.  Початок робочого дня о 8.00 год. У гімназії встановлена така тривалість перерв між уроками: 1 перерва - 15 хв. 2 перерва - 20 хв. 3 перерва - 20 хв. 4 перерва - 15 хв. 5 Перерва - 10 хв. 6 Перерва - 10 хв. Тривалість уроку в 5 - 11 класах - 45 хв., в 1 класі (перша половина першого семестру) - 35 хв., у 2-4 кл. - 40 хв. Мова навчання - українська в усіх класах. Навчальний процес регламентується робочим навчальним планом, режимом гімназії, розкладом уроків, гуртків, факультативних занять, графіком чергування класів, вчителів, адміністрації. Гранично допустиме навантаження учнів встановлено відповідно вимог Закону України «Про загальну середню освіту» і не перевищує санітарно-гігієнічні норми установлені Міністерством охорони здоров я України.
 
Стан матеріально-технічного забезпечення навчальних кабінетів, лабораторій, бібліотеки майстерень, спортзалів, спортмайданчиків, навчально-дослідницьких ділянок та ін.
 Заклад нараховує 72 навчальних приміщення, учні гімназії І ступеня працюють у 13 кабінетах, а учні ІІ-ІІІ ступенів навчаються в класних кімнатах та працюють за кабінетною системою. Навчальний заклад має актову залу, бібліотеку, книгосховище, методичний кабінет, кабінет психолога, кабінет соціального педагога, медичний кабінет, кабінет для щеплень, кабінети заступників директора, учительську, кабінет технічного персоналу, два спортивні зали, дві роздягальні для учнів фізичної культури, кабінет логопеда, шкільну їдальню та навчальні кабінети.
Кожен навчальний кабінет має паспорт, у якому відображені загальні санітарно-гігієнічні умови приміщення, організація робочих місць, режим роботи, перелік методичної літератури, дидактичний та роздатковий матеріал, наочні посібники та технічне обладнання, постійні й змінні експозиції. У кабінетах систематизовано навчально-методичне забезпечення. Усі кабінети, де проводяться навчальні заняття, відповідають Положенню про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів, затверджене наказом МОН України за № 601 від 20.07.2004 р., Державним санітарним правилам і нормам влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу, які погоджені листом МОН України від 05.06.2001 р. за № 1/12-1459. У них створені необхідні умови для занять. Усі кабінети щороку поповнюються та оновлюються.
 Кабінет фізики забезпечено необхідним обладнанням для виконання демонстраційних дослідів, лабораторних робіт та фізичного практикуму. У кабінеті фізики чітко дотримуються правил ТБ: куточок з ТБ має первинні засоби пожежогасіння, аптечку з набором медикаментів, інструкцію з правил безпеки в кабінеті. У попередні роки, крім поточного ремонту, здійснено капітальний ремонт стелі, замінено освітлення, шпалери. Для покращення естетичного вигляду кабінету проведено його озеленення. Дидактичне оснащення представлено дидактичними матеріалами, власними та напрацьованими: планами - конспектами для 7, 8, 9, 10 класів; контрольними роботами для 7, 8, 9, 10 класів; за кошти батьків придбано робочі зошити з друкованою основою для 7-х класів; розроблено проекти (в електронному варіанті) для проведення уроків в 11 класах з теми «Альтернативні джерела енергії»; придбано збірник різнорівневих завдань для 8 класів ( автор І.М.Гельфрат); придбано посібник О.І. Єлізарова «Фізика для екологів» Оформлено астрологічний куточок.
Кабінет хімії складається з двох приміщень: лаборантської та класної кімнат. Лабораторне приміщення має вихід до кабінету та окремий вихід у коридор. У кабінеті чітко дотримуються правила ТБ: уся документація представлена у відповідних папках, куточок з ТБ має первинні засоби пожежогасіння, аптечку з набором медикаментів Реактиви зберігаються згідно з вимогами. Навчальне обладнання (прилади, лабораторний посуд, колекції, макети й моделі, ТЗН) систематизовані за видами в спеціальних шафах. Відповідно до спеціалізації кабінет має постійні й змінні експозиції.2008 року кабінет капітально відремонтовано, придбано нові шкільні меблі. Дидактичне оснащення представлене бібліотекою, дидактичними матеріалами, власними напрацюваннями, атестаційними матеріалами. Розроблено опорні конспекти «Хімія. 8 клас», «Хімія. 9 клас», «Хімія. 10 клас», «Хімія. 11 клас». Створено інструктивні картки для лабораторних та практичних робіт, комплекти для узагальнення та контролю знань, добірка диктантів з неорганічної хімії, яка щороку поповнюється. Придбано комплект плакатів «Загальна хімія та хімічне виробництво», поповнено медіатеку.
Зміст роботи кабінету біології визначається навчальними програмами й підручниками, програмами факультативних занять, планом позакласної роботи. Постійно в кабінеті удосконалюється матеріально-технічна база. Для покращення естетичного оформлення кабінету на уроках трудового навчання виготовлено декоративну підставку для квітів « Лелеки», придбано акваріум, кожного року оновлюється озелення живого куточка. Із запровадженням нової програми з біології оновлено й систематизовано матеріали « Біологія. 7клас», «Біологія 8клас», « Біологія. 9клас»; дидактичні пакети, інструктивні картки для лабораторних і практичних робіт, комплекти для узагальнення і контролю знань.
Для кабінету математики за кошти спонсорів закуплено стільці для учнів, шкільну дошку на три площини, жалюзі на вікна, відремонтовано стелю (зроблено підвісну), поставлено нові світильники з більше високим рівнем освітленості, оновлено композиційні стенди, розроблено роздатковий матеріал для кожного учня 5 - 11 класів. Виготовлено матеріали для контрольних робіт, комп’ютерні презентації до окремих тем. Придбано методичну літературу для підготовки учнів до олімпіад, закуплено таблиці для 7 – 11класів з алгебри та геометрії, зроблено капітальний ремонт. Кабінет оснащено комплектом опорних конспектів, стереометричними ящиками, комплектом геометричних фігур для моделювання, методичною літературою, дидактичними матеріалами.
У кабінеті англійської мови проведено капітальний ремонт: поклеїно шпалери; відремонтовано стелю, замінено освітлення, придбано роздатковий матеріал з теми «Одяг», «Природа і погода», «Харчування», «Звуки і букви. Правила читання», матеріали для підготовки до ЗНО, ДПА для 9 та 11 класів. Створено відеотеку з теми «Країнознавство». Виготовлено та роздруковано (на кожного учня в групі) тестові завдання: з читання 9-11 класи; з аудіювання 9-11 класи. Виготовлено та роздруковано матеріали для контрольних робіт з письма (10-11 кл.), з читання ( 9-11 кл.), з аудіювання ( 10, 11 кл.). Підібрано та систематизовано матеріал для підготовки учнів до олімпіад з англійської мови, для підготовки учнів до контрольних робіт у рамках захисту робіт у МАН. Розроблено та роздруковано зорові опори для розвитку навичок монологічного висловлювання з тем: «Свята та традиції» (7-8 класи); «Охорона навколишнього середовища» (9-11 класи); «Шкільне життя» (6-8 класи); «Подорож» (7, 8класи). У кабінеті німецької мови зроблено капітальний ремонт: поклеїні шпалери; установлено на вікна жалюзі; озеленено клас; поміняно освітлення. Зроблено тематичні вітражі «Подорож до Німеччини». Оформлено 2 колажі «Німеччина вчора, сьогодні». Зроблено стінний розпис «День планети», оновлено граматичні та лексичні таблиці. Зібрано теки з тематичними асоціограмами, систематизовано навчальну методичну та художню літературу, оформлено тематичні папки, створено бібліотеку «На допомогу вчителю», оформлено пересувну виставку, оформлено виставку творчих робіт.
За два роки кабінет інформатики поповнився такими матеріалами: придбано 15 комп’ютерних столів; комплект зошитів для 2-4 кл. з вивчення курсу «Сходинки до інформатики»; навчально - методичний комплект до вивчення пропедевтичного курсу інформатики в 2-4 кл «Шукачі скарбів» (навчально-методичний посібник та робочі зошити); збірник навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів. Інформатика. Програми для профільного навчання та допрофільної підготовки. Київ. Видавнича група BHV, 2009; науково - методичний журнал «Інформатика в школі» (2009 р); науково-методичний журнал «Інформатика в школі» (2010 р); збірник для підготовки та проведення тематичних атестацій з інформатики; електронні посібники: усі уроки інформатики (9 клас); усі уроки інформатики (10 клас); усі уроки інформатики 10 клас. Академічний рівень. Виготовлено куточок з техніки безпеки; куточок «Допомога в підготовці до ДПА»; роздатковий матеріал до теми «Програмування» 11 кл. ( комплекти карток до вивчення лінійних, розгалужених та циклічних алгоритмів, масивів, рядкових величин); комплект практичних та контрольних робіт для 9 класу.
Кабінет української мови Кременчуцької гімназії №6 було створено в 2000р.Учителі секції щорічно поповнюють, оновлюють, розширюють його методичну базу. Тут є всі умови для ефективної роботи вчителів та учнів. Систематизовано матеріали для підготовки учнів до ЗНО: різнорівневі завдання, таблиці, схеми, вибіркові тести, завдання на співставлення. Систематично ведеться поповнення роздатковим матерілом папок для учнів 5-9класів. Колегами упорядковано та видрукувано власні методичні посібники з української мови для вчителів та учнів. Творчою групою школярів під керівництвом педагогів випущено серію комп’ютерних газет «Вітрила» та «Веселка». У кабінеті створено медіатеку. Учителями придбано методичні посібники, збірники переказів, диктантів, тестові завдання, словники та іншу методичну літературу. Створено комп’ютерні презентації. 
У кабінеті правознавства зроблено капітальний ремонт: поклеєні шпалери; поміняно освітлення; придбано нові меблі (стінка); установлено на вікна жалюзі;озеленено клас (закуплено на батьківські кошти вазони та квіти). На батьківські кошти придбано методичну літературу, Конституцію України (20 шт.), кодекси України. Розроблено роздатковий матеріал: тестові завдання, диктанти, кросворди. У кабінеті правознавства є в наяві чинне законодавство України; науково-популярна енциклопедія; 1500 завданнь з Конституційного права України; підручники з практичного права; зразки кращих творчих робіт із правознавства (практичний курс); розробки уроків; інформаційні бюлетені Харківської правозахисної групи «Права дитини»; газета «Правовий вісник».
Кабінет практичного психолога розділений на робочу зону та зону для проведення консультацій. У робочій зоні знаходяться стіл, стільці, дві шафи, комп’ютер, принтер, комп’ютерний стіл. Оснащена зона для проведення консультацій. Кабінет оздоблений вазонами з квітами та дитячими картинами, що створює позитивну атмосферу для здійснення психологічного впливу.  Внутрішній інтер’єр кабінету створює відповідні умови для психологічної корекції. 
У кабінеті обслуговуючої праці зроблено капітальний ремонт, а саме: поклеєно шпалери; поміняно освітлення; встановлено на вікнах жалюзі; озеленено клас. Розроблено роздатковий матеріал за програмою. Дібрано дидактичний матеріал для користування на уроках. Придбано методичну літературу з предмета, 5 швейних машинок, 20 п’ялець, 5 шпульок, 5 шпульних ковпачків. Вишито 5 рушників великих і 10 маленьких, 40 картинок у рамках. Оформлено 10 стендів, із них: в’язання гачком, вишивки «Бабусина скринька»; в’язання спицями; швейні вироби. Виставки старовинних рушників, сорочок. Постійно оновлюються виставки «Оригамі», «Лялька – мотанка».
Минулого року оформлено кабінет української літератури. До цього 16 років він працював як кабінет народознавства. Музейну частину залишено без змін, тільки поповнено новими предметами селянського побуту. Основну частину кабінету відремонтовано: побілено стелю, перефарбовано підлогу, поміняно шпалери та штори, придбано три комплекти жалюзі. Повністю оновлено методичну базу, а саме: виготовлено постійно діючі стенди, стенди змінного характеру. Придбано бібліотеку української класики (300 примірників), методичні посібники та довідкову літературу. Створено медіатеку (25 дисків) з літератури. Оформлено папки з контрольними тестовими роботами з літератури для всіх класів, матеріали для підготовки до ЗНО, комплект роздаткового матеріалу з теорії літератури для кожного учня (5-11 класи), вступними лекціями до розділів (8-11 класи). Зібрано матеріали до 50-річчя Державної премії України ім. Т.Шевченка та інших літературних премій. Оновлено папку з матеріалами для уроків літератури рідного краю (5-11 класи). Доповнено папки ( по класах) з методичними матеріалами «На допомогу вчителю», творчими роботами учнів, зокрема електронними газетами, презентаціями, тест-контролями домашнього завдання та ін. Щорічно при кабінеті працює рада музею. Проводяться екскурсії для початкової школи, учнів 5-6-х класів, уроки мови та літератури, виховні години, інші позакласні заходи на народознавчі теми.
Для поліпшення навчально-матеріальної бази окремих кабінетів, оформлення, покращення санітарно-гігієнічного стану та естетичного вигляду розроблено перспективний план, який неухильно виконується. Естетичне оформлення приміщення гімназії №6 здійснено відповідно до нормативних актів та дотримано в єдиному стилі. Кожне приміщення навчального закладу має інформаційну табличку з назвою приміщення.