Діяльність педагогічного колективу гімназії направлена на задоволення освітніх запитів громадян щодо здобуття загальної середньої освіти та визначає основний напрямок роботи: «Удосконалення компетентнісного підходу до навчально-виховного процесу з метою саморозвитку, самовдосконалення, самореалізації учнів і вчителів гімназії».